top of page

Medi
bwydlen prydau ar olwynion

I gofrestru cliciwch yma ...

Dyddiad
Diwrnod
Prif Bryd
Llysieuwr
Pwdin
Wythnos

Awst

30ain

Battered Cod, Chips & Mushy Peas

Vegetable Bake (lightly spiced vegetable pattie), Chips & Mushy Peas

Jam Roly Poly & Custard

 

1

Awst

31ain

Dydd Mawrth

Mince Beef Cobbler (minced beef with a scone topping), Mashed Potato, Swede & Mixed Vegetables

Vegetable Stew & Dumplings,  Mashed Potato, Swede & Mixed Vegetables

Ginger Sponge & Cream

3

Medi

1af

Dydd Mercher

Cyw Iâr Rhost a Stwffin, Tatws Rhost, Moron a Ffa Werdd

Rhost Cnau, Tatws Rhost, Moron a Ffa Werdd

Crymbl Eirin ac Afal & Custard

 

3

2il

Dydd Iau

Carbonnade Porc (porc gyda madarch a chwrw, gyda bara Ffrengig cawslyd arno), Tatws Newydd, Bresych a Phys Savoy

Caws Blodfresych, Tatws a Phys Newydd

Jricie Bricyll (tafell crwst bricyll ac almon) a Hufen

3

3ydd

Dydd Gwener

Fagots mewn grefi nionyn cyfoethog, tatws stwnsh, ffa gwyrdd a moron

Darn Bwthyn Llysiau, Ffa Gwyrdd a Moron

Tarten a Hufen Gellyg ac Almon

x

4ydd

Dydd Sadwrn

Ar gau

No Service

No Service

3

5ed

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

Ar gau

x

6ed

Dydd Llun

Selsig Cumberland gyda grefi nionyn, tatws stwnsh, bresych Savoy, moron a swede

Vegetable Cottage Pie, Swede & Cauliflower

Blackberry & Apple Crumble & Custard

2

7fed

Dydd Mawrth

Sausages in Onion Gravy, Mashed Potato, Carrots & Sweetcorn

Cheese Omelette,  Mashed Potato, Carrots & Sweetcorn

Bonoffee Gauteaux (banana & toffee)

1

8fed

Dydd Mercher

Roast Beef & Yorkshire Pudding, Roast Potatoes, Red Cabbage & Honey Roast Parsnips

Mushroom Wellington & Yorkshire Pudding, Roast Potatoes, Red Cabbage & Honey Roast Parsnips

Jam Sponge & Custard

1

9fed

Dydd Iau

Cod in Parsley Sauce, Parmentier Potatoes, Peas & Grilled Tomato

Mild Vegetable Curry, Naan Bread,  Parmentier Potatoes, Peas & Grilled Tomato

Bakewell Tart & Custard

1

10fed

Dydd Gwener

Pork in Apple Gravy, Lyonnaise Potaoes, Broccoli & Mixed Veg

Cheese & Onion Pastry Slice,  Lyonnaise Potaoes, Broccoli & Mixed Veg

Sticky Toffee Pudding & Cream

1

11eg

Dydd Sadwrn

Ar gau

Ar gau

Ar gau

x

12fed

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

Ar gau

x

13eg

Dydd Llun

Darn Bwthyn, Pys, Brocoli a Blodfresych

Selsig Llysieuol gyda grefi nionyn, tatws stwnsh, pys, brocoli a blodfresych

Cacen Eirin ac Almon gyda Hufen

2

14eg

Dydd Mawrth

Cyw Iâr a Madarch mewn Saws Hufen a Gwin Gwyn, Reis, Ffa Werdd a Llysiau wedi'u Rhostio

Pobi Provençale (tomatos haenog, courgettes, wylys, winwns, cennin) gyda thatws newydd

Caramel Crème

2

15fed

Dydd Mercher

Eog Pob gyda Chramen Sitrws a Pherlysiau, Tatws Newydd, tomatos wedi'u Grilio a Phys

Sbigoglys a Butternut

En-Croute, Tatws Newydd, Tomatos wedi'u Grilio a Phys

Trifle Mafon

2

16eg

Dydd Iau

Porc mewn Saws Seidr, Tatws Rhost, Ysgewyll Brwsel a Moron

Pobi Llysiau (llysiau wedi'u rhostio mewn saws caws wedi'u pobi â thop creisionllyd), Tatws Rhost, Ysgewyll Brwsel a Moron

Crymbl a Custard Rhiwbob a Sinsir

2

17eg

Dydd Gwener

Steak Pie, Croquette Potatoes, Onion Rings & Green Beans

Leek & Potato Bake, Croquette Potatoes, Onion Rings & Green Beans

Chocolate Sponge & Chocolate Sauce

2

25th

Saturday

No Service

No Service

No Service

x

26th

Sunday

No Service

No Service

No Service

x

27th

Battered Cod, Chips & Mushy Peas

Vegetable Bake (lightly spiced vegetable pattie), Chips & Mushy Peas

Jam Roly Poly & Custard

1

28th

Tuesday

Mince Beef Cobbler (minced beef with a dumpling topping), Mashed Potato, Swede & Mixed Vegetables

Vegetable Stew & Dumplings,  Mashed Potato, Swede & Mixed Vegetables

Ginger Sponge & Cream 

1

29th

Wednesday

Roast Pork & Apple Sauce, Roast Potatoes, Brussel Sprouts & Carrots

Cauliflower Cheese, Roast Potatoes, Brussel Sprouts & Carrots

Rhubarb Crumble & Custard

1

30th

Thursday

Chicken Korma (very mild curry), Bombay Potatoes, Sweetcorn & Broccoli

Veggie Mince & Lentil Meatballs in Tomato Sauce, New Potatoes, Sweetcorn & Broccoli

Chocolate Brownie & Cream

1

1st December

Friday

Ham, Fried Egg, Potato Wedges, Green Beans & Grilled Tomato

Veggie Sausage Hotpot,  Potato Wedges, Green |Beans & Grilled Tomato

Raspberry Trifle

1

26th

Sunday

No Service

No Service

No Service

x

25th

Saturday

No Service

No Service

No Service

x

bottom of page