Men's Shed Open week

Men's Shed Open Week.jpg

AM DDIM i gystadlu trwy'r penwythnos | Yn addas ar gyfer pob oedran / gallu | Cyfleusterau wedi'u haddasu a chaffi ar y safle |  Parcio am ddim | Yn agored i bob oed a gallu

  • Cofnodwch / ysgrifennwch eich hanes ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rhannu  profiadau

  • Mae Chwarae-mewn-Dydd yn chwilio am awduron  cerddorion a pherfformwyr

  • Adeiladau propiau / golygfeydd

  • Dewch â'ch meddyliau'n fyw Celf Teulu,  Celf er cof

  • Dwdlau celf

Darperir y penwythnos hwn AM DDIM i bawb diolch i

gweithio mewn partneriaeth rhwng tiwtoriaid lleol cymwys a'r
sefydliadau canlynol.

Café in the main Stour Connect building will also be open all through the week, serving hot and cold food, paninis, toasties, cakes and snacks, as well as hot & cold drinks. To see the café menu and opening times click here...