"Sofa Talk"

Cafe seating.jpg

AM DDIM i gystadlu trwy'r penwythnos | Yn addas ar gyfer pob oedran / gallu | Cyfleusterau wedi'u haddasu a chaffi ar y safle |  Parcio am ddim | Yn agored i bob oed a gallu

  • Cofnodwch / ysgrifennwch eich hanes ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rhannu  profiadau

  • Mae Chwarae-mewn-Dydd yn chwilio am awduron  cerddorion a pherfformwyr

  • Adeiladau propiau / golygfeydd

  • Dewch â'ch meddyliau'n fyw Celf Teulu,  Celf er cof

  • Dwdlau celf

Darperir y penwythnos hwn AM DDIM i bawb diolch i

gweithio mewn partneriaeth rhwng tiwtoriaid lleol cymwys a'r
sefydliadau canlynol.

Free to all

Café is also open to serve breakfasts, paninis, toasties, cakes and snacks.

Eich meddyliau o'r penwythnos hwn fydd yn pennu'r

gweithgareddau a ddarperir gan eich CELF a DRAMA HUB newydd yn adlewyrchu dymuniadau ein cymunedau

I ddarganfod mwy am y digwyddiad cyffrous hwn, cysylltwch â ni ar 01258 471359

neu admin@friendsofstourconnect.org

Stour Connect, Oddi ar Bath Rd.,

Stour View Close, Sturminster Newton, DT10 1JF