top of page

Gadewch i ni siarad Gwirfoddoli!

Smiling Businesswoman

Bob dydd Iau rydyn ni'n dod at ein gilydd ac yn trafod popeth sy'n gwirfoddoli. Mae'n ffordd wych o gymryd rhan yn eich cymuned, gall gynorthwyo dychwelyd i'r gwaith neu eich helpu i ddod o hyd i'ch swydd gyntaf trwy ddatblygu hyder, dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, a chynnwys y profiad rydych chi wedi'i ennill ar eich CV y gallwn ni hyd yn oed cynnig hyfforddiant yma yng Nghanolfan Gymunedol Stour Connect.

 

Galwch heibio unrhyw ddydd Iau a chwrdd â thîm Cyfeillion y Gwirfoddolwyr yn Sturminster Newton, Dorset. Mynnwch gyngor dros baned o goffi yn ein Caffi Cymunedol 9am i 2pm.

Ar hyn o bryd mae gennym rolau gwirfoddol yn y Caffi Cymunedol fel Cynorthwywyr Caffi, Garddwyr yn y gerddi cyfagos, a Staff Gweinyddol yn ein swyddfeydd. Fodd bynnag, mae'r sesiynau galw heibio yn lle i chi drafod neu awgrymu unrhyw gyfleoedd rolau gwirfoddol yr hoffech chi gymryd rhan ynddynt. Felly hyd yn oed os nad oes unrhyw beth sy'n apelio atoch chi beth am alw heibio unrhyw ddydd Iau, cael coffi a dod i gael sgwrs gyda ni?

bottom of page