top of page

Medi
bwydlen prydau ar olwynion

I gofrestru cliciwch yma ...

Dyddiad
Diwrnod
Prif Bryd
Llysieuwr
Pwdin
Wythnos

Awst

30ain

Black Forest Gateaux

3

Awst

31ain

Dydd Mawrth

Mild Chicken Curry, Naan Bread, Bombay Potatoes, Cauliflower Florets

Pea, Courgette & Mint Flan, New Potatoes, Cauliflower Florets

Apple Sponge Pudding & Custard

3

Medi

1af

Dydd Mercher

Roast Beef & Yorkshire Pudding, Roast Potatoes, Brussel Sprouts, Carrots

Rhost Cnau, Tatws Rhost, Moron a Ffa Werdd

Crymbl Eirin ac Afal & Custard

 

3

2il

Dydd Iau

Carbonnade Porc (porc gyda madarch a chwrw, gyda bara Ffrengig cawslyd arno), Tatws Newydd, Bresych a Phys Savoy

Caws Blodfresych, Tatws a Phys Newydd

Jricie Bricyll (tafell crwst bricyll ac almon) a Hufen

3

Fish Pie( topped with puff pastry ), New potatoes, peas & grilled Tomato

Vegetable Stew,   New Potatoes, Peas, Grilled Tomato

3ydd

Dydd Gwener

Fagots mewn grefi nionyn cyfoethog, tatws stwnsh, ffa gwyrdd a moron

Darn Bwthyn Llysiau, Ffa Gwyrdd a Moron

Tarten a Hufen Gellyg ac Almon

x

4ydd

Dydd Sadwrn

Ar gau

No Service

No Service

3

5ed

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

Ar gau

x

6ed

Dydd Llun

Selsig Cumberland gyda grefi nionyn, tatws stwnsh, bresych Savoy, moron a swede

Vegetable Flan, New Potatoes, Peas, Vichy Carrots

Lemon & Blueberry Cake & Custard

1

7fed

Dydd Mawrth

Cornish Pasty, Mashed Potato, Mixed Veg

Vegetable Curry, Bombay Potatoes, Mixed Veg

Pear Tart & Cream 

1

8fed

Dydd Mercher

Roast Pork, Roast Potatoes, Spring Greens, Mashed Swede, Apple Sauce

Vegetable Sausage Casserole,  Roast Potatoes, Spring Greens, Mashed Swede,

Rhubarb & Ginger Crumble & Custard

1

9fed

Dydd Iau

Beef in Red Wine Sauce, New Potatoes, Sweetcorn, Carrots

Macaroni Cheese, New Potatoes, Sweetcorn, Carrots

Strawberry Cheesecake

1

10fed

Dydd Gwener

Battered Cod with Lemon Slice, Chips, Mushy Peas, Grilled Tomato

Lentil ‘Meat’ Balls in Savoury Sauce,  Chips, Mushy Peas, Grilled Tomato

Eton Mess (crushed meringue & fruit in cream)

1

11eg

Dydd Sadwrn

Ar gau

Ar gau

Ar gau

x

12fed

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

Ar gau

x

13eg

Dydd Llun

Darn Bwthyn, Pys, Brocoli a Blodfresych

Selsig Llysieuol gyda grefi nionyn, tatws stwnsh, pys, brocoli a blodfresych

Cacen Eirin ac Almon gyda Hufen

2

14eg

Dydd Mawrth

Cyw Iâr a Madarch mewn Saws Hufen a Gwin Gwyn, Reis, Ffa Werdd a Llysiau wedi'u Rhostio

Pobi Provençale (tomatos haenog, courgettes, wylys, winwns, cennin) gyda thatws newydd

Caramel Crème

2

15fed

Dydd Mercher

Eog Pob gyda Chramen Sitrws a Pherlysiau, Tatws Newydd, tomatos wedi'u Grilio a Phys

Sbigoglys a Butternut

En-Croute, Tatws Newydd, Tomatos wedi'u Grilio a Phys

Trifle Mafon

2

16eg

Dydd Iau

Porc mewn Saws Seidr, Tatws Rhost, Ysgewyll Brwsel a Moron

Pobi Llysiau (llysiau wedi'u rhostio mewn saws caws wedi'u pobi â thop creisionllyd), Tatws Rhost, Ysgewyll Brwsel a Moron

Crymbl a Custard Rhiwbob a Sinsir

2

17eg

Dydd Gwener

Ham & Potato Cakes, Parmentier Potatoes, Sauteed Mushrooms, Sweetcorn

Cheese & Onion Slice, Parmenter Potatoes, Sautéed Mushrooms, Sweetcorn

Rice Pudding & Jam

2

20th

Saturday

No Service

No Service

No Service

x

21st

Sunday

No Service

No Service

No Service

x

22nd

Fish Pie( topped with puff pastry ), New potatoes, peas & grilled Tomato

Vegetable Stew,   New Potatoes, Peas, Grilled Tomato

Black Forest Gateaux

3

23rd

Tuesday

Mild Chicken Curry, Nann Bread, Bombay Potatoes, Cauliflower Florets

Pea, Courgette & Mint Flan, New Potatoes, Cauliflower Florets

Apple Sponge Pudding & Custard

3

24th

Wednesday

Roast Beef & Yorkshire Pudding, Roast Potatoes, Brussel Sprouts, Carrots

Vegetable Crumble, Roast Potatoes,  Brussel Sprouts, Carrots

Spotted Dick & Custard

3

25th

Thursday

Liver & Bacon in Onion Gravy, Mashed Potato, Green Beans, Sweetcorn

Vegetarian Sausages,  Mashed

 Potato, Green Beans, Sweetcorn

Bread & Butter Pudding & Cream

3

26th

Friday

Chicken Kiev, Potato Croquettes, Mixed Veg

Caramalised Onion & Cheese Tart,  Potato Croquettes, Mixed Veg

Chocolate Mousse & Cream

3

28th

Sunday

No Service

No Service

No Service

x

27th

Saturday

No Service

No Service

No Service

x

29th

Tuesday

Bacon & Cheese Omelette, New Potatoes, Peas, Vichy Carrots

Vegetable Flan, New Potatoes, Peas, Vichy Carrots

Lemon & Blueberry Cake & Custard

1

30th

Tuesday

Cornish Pasty, Mashed Potato, Mixed Veg

Vegetable Curry, Bombay Potatoes, Mixed Veg

Pear Tart & Cream 

1

31st

Wednesday

Roast Pork, Roast Potatoes, Spring Greens, Mashed Swede, Apple Sauce

Vegetable Sausage Casserole,  Roast Potatoes, Spring Greens, Mashed Swede,

Rhubarb & Ginger Crumble & Custard

1

1st

August

Thursday

Beef in Red Wine Sauce, New Potatoes, Sweetcorn, Carrots

Macaroni Cheese, New Potatoes, Sweetcorn, Carrots

Strawberry Cheesecake

1

2nd

Friday

Battered Cod with Lemon Slice, Chips, Mushy Peas, Grilled Tomato

Lentil ‘Meat’ Balls in Savoury Sauce,  Chips, Mushy Peas, Grilled Tomato

Eton Mess (crushed meringue & fruit in cream)

1

bottom of page