top of page

 Nature Inspired Art Workshop

UntitledPost (4).jpg

AM DDIM i gystadlu trwy'r penwythnos | Yn addas ar gyfer pob oedran / gallu | Cyfleusterau wedi'u haddasu a chaffi ar y safle |  Parcio am ddim | Yn agored i bob oed a gallu

  • Cofnodwch / ysgrifennwch eich hanes ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rhannu  profiadau

  • Mae Chwarae-mewn-Dydd yn chwilio am awduron  cerddorion a pherfformwyr

  • Adeiladau propiau / golygfeydd

  • Dewch â'ch meddyliau'n fyw Celf Teulu,  Celf er cof

  • Dwdlau celf

Darperir y penwythnos hwn AM DDIM i bawb diolch i

gweithio mewn partneriaeth rhwng tiwtoriaid lleol cymwys a'r
sefydliadau canlynol.

Your Seasons of Stories (Facebook Post) (square).png
Your Seasons of Stories (Facebook Post) (6 square).png
Your Seasons of Stories (Facebook Post) (4 square).png

Don't forget to take advantage of the Café! Open on the day of the workshop until 1:30pm, serving hot and cold food, paninis, toasties, cakes and snacks, as well as hot & cold drinks. To see café menu click here...

bottom of page