top of page

Mae ffrindiau stour yn cysylltu
gwasanaeth prydau-ar-olwyn

 

Men's Shed Open Week.jpg
Gwasanaeth Pryd ar Glud

Mae ein Gwasanaeth Pryd ar Glud wedi dod yn llwyddiant mawr i bobl sy'n byw yn ein cymuned leol a'r cyffiniau. Rydym yn darparu pryd poeth i bobl agored i niwed o ddydd Llun i ddydd Gwener sy'n cynnwys prif bryd (a phwdin os oes angen). Hefyd, rydym wedi ymestyn y gwasanaeth hwn yn ddiweddar i gynnig pryd wedi'i oeri, neu bryd wedi'i rewi, ar gyfer y penwythnosau a ddanfonir gyda'ch pryd dydd Gwener y gellir ei roi yn eich rhewgell oergell. Rydym yn darparu ar gyfer pob alergedd, ac mae opsiynau heb lysieuwyr a glwten ar gael hefyd. Gellir gweld y ddewislen ddiweddaraf trwy glicio yma ...


Am bob prif bryd rydym yn codi £ 6.50 , neu £ 7.50 am brif bryd a phwdin. Nid oes unrhyw gontract o gwbl felly nid oes rheidrwydd arnoch i barhau gyda'r gwasanaeth am fwy o amser nag y dymunwch. Yr ardaloedd yr ydym yn eu cynnwys yw Child Okeford, Sturminster Newton, Bagber, Stalbridge, Hazelbury Bryon, Marnhull, The Stours, Motcombe, Gillingham a Shaftesbury.

Os oes gennych ddiddordeb yn ein Gwasanaeth Pryd ar Glud i chi'ch hun, perthynas neu ffrind, cysylltwch ag Andy neu Sheryn ar 01258 471359  neu llenwch ein ffurflen gofrestru ar-lein yma .. .

 

Gyrwyr Dosbarthu Gwirfoddolwyr

Rydym yn dal i chwilio am yrwyr gwirfoddol ar gyfer ein Gwasanaeth Pryd ar Glud. Os oes gennych unrhyw amser rhydd yr ydych am ei lenwi, a bod gennych ddiddordeb mewn bod yn un o'n gyrwyr, hoffem glywed gennych yn fawr iawn! Bydd gyrwyr yn codi'r cinio gennym ni yn Friends of Stour Connect, Sturminster Newton, ac yn danfon i ardaloedd a restrir uchod. Byddai'r oriau rhwng 12 hanner dydd a 1: 30yp, tua awr a hanner, ac rydym yn danfon o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond os gallwch chi ymrwymo i ddiwrnod neu ddau yn unig, mae hynny'n hollol iawn gan y byddai unrhyw help yn cael ei werthfawrogi'n fawr. Bydd pob gyrrwr yn defnyddio ei gerbydau ei hun. Mae Cyfeillion Stour Connect yn dilyn canllawiau llym y llywodraeth ar iechyd a diogelwch felly rydym yn lleihau'r risgiau o ledaenu covid-19 ac felly'n cynnal amodau gwaith diogel i'n holl staff a gwirfoddolwyr fel ei gilydd.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn un o'n gyrwyr, cysylltwch ag Andy neu Sheryn ar 01258 471359. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Cyswllt Stour Tricuro

Stour View Close, Sturminster Newton, DT10 1JF | 01258 472 957

www.tricuro.co.uk | dewch o hyd i ni ar Facebook @ TricuroStourConnect

bottom of page