top of page

prydau-ar-olwyn

Cinio Nadolig 2020

No Valentine's Dance.JPG

E V E N T   C A N C E L L E D

Mwynhewch Ginio Nadolig gyda ni yn y Caffi Cymunedol yn Stour Connect, neu ewch ag ef i'ch drws.

Mae gennym ni ddewis o ddau ddyddiad ar gyfer y Cinio Nadolig. Y rhain yw 9fed a 23ain o Ragfyr 2020 am 12:30 a 1:00 yp

Y Ddewislen

Rhost Twrci a Stwffin

Moch mewn Blancedi

Tatws Rhost

Moron mewn Perlysiau Persli a Brwsel

Opsiwn Llysieuol

Madarch Wellington

Moron Tatws Rhost mewn Menyn Persli

Ysgewyll Brussel

Pwdin

Strudel Afal a Mincemeat gyda Custard

 

Y gost: £ 6.50 i'w fwyta yn y Caffi Cymunedol, neu £ 7.50 os ydych chi am iddo gael ei ddanfon at eich drws. Archebwch gyda Friends of Stour Connect ar 01258 471359, neu anfonwch e-bost atom yn: admin @ friendsofstourconnect, org gyda "Cinio Nadolig" yn y maes pwnc. Diolch.

Ar gyfer Rhagfyr 9fed, archebwch erbyn 27ain Tachwedd 2020. Ar gyfer Rhagfyr 23ain, archebwch erbyn 11eg Rhagfyr 2020.

Mae pob ardal yn y Caffi Cymunedol yn cael ei hasesu'n llawn o ran risg, gyda systemau pellhau cymdeithasol, olrhain ac olrhain priodol ar waith.

 

 

Cyswllt Stour Tricuro

Stour View Close, Sturminster Newton, DT10 1JF | 01258 472 957

www.tricuro.co.uk | dewch o hyd i ni ar Facebook @ TricuroStourConnect

bottom of page